Arvojen johdattelua

Arvojen johdattelua

Sauli Niinistö on suhtautunut hiukan epäileväisesti perinteiseen presidenttiin liitettävästä ajatuksesta arvojohtajana. Hänen mukaansa ihmisten arvoja ei voi johtaa, mutta niitä voi etenkin oman esimerkin kautta johdatella. Alla esimerkkejä ja Saulin omia ajatuksia arvojen johdattelusta:

”Pidän arvossa sanapareja vapaus ja vastuu sekä oikeus ja velvollisuus, ne kulkevat käsi kädessä.”

”Hyvinvoivienkin etu on, että olisi mahdollisimman vähän pahoinvointia.”

”Sijoita hyvän mielen salkkuun, siis lahjoita tarvitseville jos sinulta liikenee.”

”Kukin kohtuuden mukaan – niin meillä on opittu ottamaan osaa yhteisten vaikeuksien ratkaisuun, ja sillä ne on voitettu.”

Edellä olevat kuvaavat Niinistön ajattelua yhteiskuntavastuusta. Hän on myös toiminut, kuten opettaa. Siitä kertovat tuntuvat lahjoitukset, ml. kansanedustajan palkka vaalikaudelta, ja hänen toimintansa Tukikummit-säätiössä.

Talouden ja tasavertaisuuden vastuusta hän muistutti alennuttamalla vuonna 2013 palkkiotaan yli 20 prosentilla. Tarkoitus oli muistuttaa, ettei voi muilta vaatia tinkimisiä, ellei ensin itse tingi.

”Suomi on noussut maailman kärkeen demokratian, tasavertaisuuden ja oikeudentuntoisuuden kautta.”

”Suomessa on jokaisen voitava tuntea olevansa osallinen, mukana tässä.”

Niinistö korostaa mielellään sitä historiamme vaihetta, jolloin sisällissodan jälkeen toimiva demokratia alkoi yhdistää Suomea. Sitä kautta yhä useampi suomalainen tunnisti olevansa osallinen tasavallassa.

”Ulkopolitiikassa on yksi päämäärä yli muiden: Miten Suomi selviää? Se on presidentin homma.”

”Eduskunnan valtiosääntöisen roolin vahvistaminen ulkopolitiikassa tuo eräänlaista parlamentaarista katetta myös suhteessa presidenttiin.”

Niinistö on tuonut ulkopolitiikan johtamiseen, jota tehdään yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa, myös entistä kiinteämmän suhteen eduskuntaan. Hän on tavannut ulkoasianvaliokunnan 18 kertaa ja muita valiokuntia 13 kertaa sekä kutsunut kaikkien eduskuntapuolueiden puheenjohtajat keskusteluun kahdesti vuodessa. Näin Niinistö on tavoitellut mahdollisimman laajaa keskustelua ja keskinäistä ymmärtämystä ulko-ja turvallisuuspolitiikan kysymyksissä.

”Meillä kaivataan lisää lapsia, mutta nyt menetämme heitä.”

”Kiusaajalla on itsellään ongelmia.”

Syrjäytymisen estäminen on monin eri tavoin ollut Niinistön tavoitteena. Hän nimesi työryhmän, joka toi vahvasti esiin, että jokainen voi tehdä jotain nuoren auttamiseksi, ihan tavallisia asioita. Sanomaa on tehokkaasti tuotu esiin ja samalla on kannustettu vapaaehtoisia toimijoita heidän työssään.

Erityinen #kannustusryhmä-hanke julkaistiin puolestaan keväällä 2017. Ajatuksena on poistaa koulu- ja muutakin kiusaamista kannustamisen kautta. Kannustusryhmiä onkin syntynyt eri puolille maata, tavoitteena tässäkin on myös ehkäistä syrjäytymistä.