Skriv ut anhängarkortet från nätet och returnera det per post senast 15.9. till adressen: Sauli Niinistö 2018 PB 258 00101 HELSINGFORS

Det aktiva insamlandet av anhängarkort upphör i början av september och de fasta insamlingsställena har stängts. Anhängarkort kan man ändå alltjämt returnera per post på egen bekostnad: Sauli Niinistö 2018 BL 258 00101 HELSINGFORS. Korten kan skrivas ut från nätsidorna och postas senast 15.9. Tack till alla som redan har returnerat kortet!