Q & A – kysymyksiä ja vastauksia

Miten ja missä voin täyttää kannattajakortin?

Sauli Niinistö 2018 -kansanliike levittäytyy kesän aikana ympäri Suomen. Eri tilaisuuksissa on mahdollista allekirjoittaa virallinen valitsijayhdistyksen kannattajakortti. Tietoa tilaisuuksista on saatavilla www.niinisto.fi-sivujen kohdasta tapahtumat. Ajantasaiset tiedot ilmoitetaan myös kampanjan Facebook-sivuilla.

Pysyvät keräyspisteet löydät kohdasta tapahtumat, pysyvät keräyspisteet. Lisäksi voit kysyä tietoja oman alueesi vastaavalta, jonka tiedot löydät kohdasta yhteystiedot. Voit myös ladata kannattajakortin. Tutustuthan silloin myös keräysohjeisiin.

Milloin 20 000 kannattajakortin raja tulee täyteen?

Korttien allekirjoittaminen on alkanut vauhdikkaasti, joten odotamme kyllä 20 000 kannattajakortin rajan täyttyvän hyvissä ajoin kesän aikana. Kannattajakortteja keräämme varmasti kesän yli, jotta mahdollisimman moni vapaaehtoinen pääsee mukaan kansanliikkeeseen. Samalla se on meille mahdollisuus kuunnella palautetta Sauli Niinistölle.

Kortteja kerätään ympäri Suomen eri tilaisuuksissa ja vapaaehtoisten voimin, joten tarkkaa lukua on käytännössä mahdoton antaa ennen kuin kortit palautuvat kampanjatoimistolle ja sieltä edelleen välitettäväksi oikeusministeriölle.

Nyt ilmoitettu 20 000 kortin raja on oikeusministeriön vaatimus, jotta valitsijayhdistyksen kautta voidaan asettaa henkilö ehdolle vaaliin. Vaalit järjestetään vasta tammikuussa ja helmikuun alussa vuonna 2018, joten itse vaaleihin on runsaasti aikaa.

Kannattajakorttien keruu on vasta kansanliikkeen alkuvaihe. Virallisen kannattajakortin lisäksi mukaan voi ilmoittautua myös osoitteessa www.niinisto.fi, jolloin varmistaa myös sen, että saa itselleen informaatiota kansanliikkeen uusimmista liikkeistä.

Jos haluan itse kerätä kannattajakortteihin nimiä, niin mistä saan sellaisia?

Ensiksikin on hyvin tärkeää, että kannattajakortit kerättäisiin keräysohjeidemme mukaisesti.

Näin varmistamme, että saamme valitsijayhdistykselle mahdollisimman paljon oikeita kortteja. Kortteja on vapaaehtoisillamme ympäri Suomen. Voit kysyä lisää aluevastaavaltasi, jonka tiedot löydät yhteystiedot-kohdasta.

Lisäksi voit ladata ja tulostaa kortteja. Tutustuthan myös ohjeisiin. Kerätyt kortit voi palauttaa omakustanteisesti: Sauli Niinistö 2018 PL 258 00101 HELSINKI.

Voiko internetistä itse ladata ja tulostaa kannattajakortin?

Haluamme varmistua vain siitä, että mahdollisimman moni virallisista kannattajakorteista olisi keräysohjeiden mukaan täytettyjä. Siksi pyydämme, että perehdyt ensin keräysohjeeseen. Lisäksi voit ladata ja tulostaa kortteja. Kerätyt kortit voi palauttaa omakustanteisesti: Sauli Niinistö 2018 PL 258 00101 HELSINKI.

Minne palautan kannattajakortin?

Voit palauttaa kannattajakorttisi mieluiten oman alueesi keräystapahtumaan tai pysyvään keräyspisteeseen.

Kortin voi palauttaa myös omakustanteisesti:
Sauli Niinistö 2018
PL 258
00101  HELSINKI

Omalla alueella olevat tapahtumat, joissa on paikalla vapaaehtoisia korttien kerääjiä, ovat kuitenkin varmasti kätevin korttien palautusmuoto.

Voinko itse järjestää keräystapahtuman tai kerätä kannattajakortteja? Keneen olen silloin yhteydessä?

Toki toivomme mahdollisimman suurta intoa lähteä tukemaan Sauli Niinistöä toiselle presidenttikaudelle sekä osallistumaan kampanjaan!

Parhaiten voit olla yhteydessä oman alueesi yhteyshenkilöön tai tarvittaessa tiimi@niinisto.fi-osoitteeseen. Aluevastaavien tiedot löydät kohdasta yhteystiedot.

Muistathan ystävällisesti, että uuden nimikerääjän olisi aina hyvä perehtyä ennakolta keräysohjeeseen.

Voinko täyttää kortin sähköisesti jossakin?

Valitettavasti ei voi, vaan viralliset kannattajakortit on kerättävä käsin sekä niihin on saatava henkilökohtainen allekirjoitus. Koko keräys on toteutettu oikeusministeriön ohjeiden mukaisesti.

Voiko kortteja muokata?

Toivomme, että niitä ei muokata ja käytettäisiin vain valmista esitäytettyä kannattajakorttipohjaa. Esitäytetyssä pohjassa on ehdokkaan nimi sekä valitsija-asiamiesten tiedot valmiiksi täytettynä. Kortti on saatavissa A4-pohjalla, yhdellä paperilla on kaksi erillistä kannattajakorttia, paperin voi leikata kahtia paperilla olevaa viivaa pitkin.

Montako virallista kannattajakorttia voin allekirjoittaa?

Vain yksi virallinen, paperinen kannattajakortti henkilöä kohden sallitaan.

Voiko tukea useaa ehdokasta/ eri valitsijayhdistyksiä?

Oikeusministeriö hyväksyy vain yhden kannattajakortin ja vain yhden ehdokkaan tueksi allekirjoitetun kannattajakortin. Mikäli olet tukenut useampaa ehdokasta kannattajakorteilla, kaikki kortit hylätään tarkastuksessa.

Mitä kannattajakorteille tapahtuu niiden palauttamisen jälkeen?

Kampanjatoimisto kerää kannattajakortit yhteen kesän jälkeen eri puolilta Suomea.

Kannattajakortit luovutetaan syksyllä 2017 oikeusministeriölle. Oikeusministeriö vastaa korttien tarkastamisesta sekä sitä kautta presidentinvaalien ehdokasasettelun vahvistamisesta.

Mihin sitoudun allekirjoittamalla kortin?

Tukemaan Sauli Niinistöä oman valitsijayhdistyksen kautta presidenttiehdokkaaksi.

Olen ilmoittautunut internetissä kannattajaksi. Voinko kirjoittaa silti paperisen kannattajakortin?

Kyllä voit! Internetissä ilmoittautuminen on tärkeä tuen osoitus Sauli Niinistölle ja kansanliikkeen kampanjalle. Viralliset kannattajakortit on kuitenkin kerättävä käsin. Internetissä tehty ilmoitus ja virallinen kannattajakortti eivät sulje toisiaan pois. Sen sijaan muista, että virallisen kannattajakortin voit täyttää vain kerran!

Miten kampanja jatkuu?

Sauli Niinistö aloittaa itse kampanjansa vasta joulukuussa. Kampanja jatkuu aina vaalien päättymiseen asti. Talvella 2017–2018 tullaan järjestämään useampia kampanjatilaisuuksia ympäri Suomen. Lisäksi toiminta on aktiivista sosiaalisessa mediassa.

Miten voi osallistua rahoitukseen?

Kampanjan rahoitukseen osallistumisesta kerrotaan lisää alkusyksystä.

Milloin presidentinvaalien äänestyspäivät ovat?

Ensimmäisen kierroksen vaalipäivä on sunnuntai 28.1.2018 (ennakkoäänestys kotimaassa 17.–23.1.2018 ja ennakkoäänestys ulkomailla 17.–20.1.2018).
Toisen kierroksen vaalipäivä on sunnuntai 11.2.2018 (ennakkoäänestys kotimaassa 31.1.–6.2.2018 ja ennakkoäänestys ulkomailla 31.1.–3.2.2018)