Kannattajakorttien tilaus- ja keräysohjeet

Sauli Niinistö 2018 -kansanliikkeeseen voi ilmoittautua monella tavalla mukaan. Paras tapa saada infoa kampanjan jatkosta on ilmoittautua mukaan näiltä sivuilta löytyvän internet-lomakkeen kautta. Oikeusministeriön vaatimuksen mukaan valitsijayhdistyksen kautta ehdokkaaksi asettuvan henkilön tulee kerätä myös 20 000 kannattajakorttia. Kortit on kerättävä paperisesti ja ne on allekirjoitettava henkilökohtaisesti. Virallisen kannattajakortin voi täyttää vain kerran ja vain yhdelle ehdokkaalle. Se on toki mahdollista, ja myös toivottavaa, että ilmoittautuu mukaan sekä virallisen kannattajakortin että internet-ilmoittautumisen kautta. Haluamme tarjota mahdollisimman monelle mahdollisuuden päästä osaksi kansanliikettä, joten tervetuloa mukaan!

Seuraavassa kannattajakorttien lataus- sekä palautusohjeet:


Kortin lataus

Latauksen lisäksi kannattajakortin täyttäminen onnistuu alueellasi olevissa tapahtumissa. Tapahtumia päivitetään www.niinisto.fi-sivulle sekä kampanjan Facebook-sivuille.

Lataa kortti


Korttien palautusohjeet

Kortit on helpointa palauttaa oman alueen keräystapahtumaan.

Kortit on mahdollista palauttaa myös omakustanteisesti postitse osoitteeseen:

Sauli Niinistö 2018
PL 258
00101 Helsinki


Kannattajakorttien keräysohjeet

Virallinen kannattajakortti on täytettävä paperimuodossa ja allekirjoitettava itse. Tämä ohje perustuu näiden korttien keräämiseen. Tuen osoittaminen esimerkiksi www.niinisto.fi-sivuilla EI korvaa omakohtaisesti allekirjoitettua kannattajakorttia. Molempia voi kuitenkin käyttää tuen osoittamiseksi.

Kannattajakortteja on yhdellä A4-tulosteella kaksi kappaletta, mutta toki vain yksi kortti täytetään. Käytännössä siis kannattajakortin tulostamisen yhteydessä lapun voi puolittaa sivun keskellä olevaa viivaa pitkin. Kiitokset kaikkien näiden asioiden huomioimisesta!


Kannattajakorteista

Sauli Niinistön presidenttiehdokkaaksi asettamista varten kerätään nimiä virallisen valitsijayhdistyksen kautta. Nämä ohjeet ovat virallista valitsijayhdistyksen perustamista varten. Keräystapa on säädelty lailla. Siksi on erittäin tärkeää lukea nämä ohjeet läpi ennen kuin keräys aloitetaan!

Kiitos perehtymisestä!

– Saulin tiimi

Noudata näitä ohjeita

  • Käytä keräykseen vain kannattajakorttia, jossa on ehdokkaan, vaaliasiamiehen ja hänen varahenkilönsä tiedot ennalta täytettyinä. Esitäytettyjen korttien kokoa tai mallia ei voi muuttaa. Yhdellä A4-paperilla on kaksi kannattajakorttia (leikkaus sivulla olevaa viivaa pitkin).
  • Kaikki käsinkirjoitettavat tiedot on kirjoitettava selkeällä käsialalla, käytä kuulakärkikynää (tai vastaavaa) ja täytä vain omat tietosi.
  • Laita varmuudeksi koko nimesi. Henkilöiden varmistaminen oikeusministeriössä tehdään nimen, osoitteen ja täydellisen syntymäajan (pv.kk.vvvv.) perusteella.
  • Tiedosta se, että kerätyt kannattajakortit muodostavat luovutuksen jälkeen julkisen asiakirjan.

Äänioikeutettu henkilö vuoden 2018 presidentinvaaleissa on syntynyt 28.1.2000 tai aiemmin.

Jos keräät kortteja esimerkiksi toritapahtumissa, varmista seuraavat:

  • Syntymäaika tulee olla kirjoitettuna kokonaisuudessaan. Eli pv.kk.vvvv.
  • Varmistetaan allekirjoituksen yhteydessä henkilöllisyys niin tarkasti kuin mahdollista. Jos on täysin tuntematon henkilö, niin tarvittaessa voi pyytää henkilökorttia tms. näytille. (”Henkilötiedot tarkistetaan oikeusministeriössä, joten vältämme varmistuksella turhan työn.”)
  • Varmista, että henkilö on äänestyskelpoinen vuoden 2018 presidentinvaalissa. Eli äänioikeutettu ja syntynyt 28.1.2000 tai aiemmin.
  • Kysy, että onko nyt allekirjoitettava kortti ensimmäinen ja ainoa Sauli Niinistön osalta, koska vain yksi kortti rekisteröidään. Ja että onko allekirjoittanut kenenkään toisen ehdokkaan korttia. Sillä jos on, niin molemmat kortit hylätään.

Jos haluat toimia itse kerääjänä tai välität kortin jollekin toiselle kerääjälle eteenpäin:

Lue silloin erittäin tarkasti tässä dokumentissa olevat kaikki ohjeet.

Jos siis lähetät viestin/kortin omalle tutullesi, kerro nuo em. ohjeet ja ota vastaan omaan osoitteeseesi tulevat kannattajakortit. Kampanjaorganisaatio kertoo myöhemmin esimerkiksi alueellisista vastuuhenkilöistä, joille voi lähettää omakustanteisesti kortteja.

HUOM! Esitäytetty kortti ja ohjeet on tarkistettu oikeusministeriössä. Oikeellisen toiminnan kannalta ohjeiden lähettäminen on välttämätöntä.

Saadut nimikortit pidetään huolellisesti tallessa ja toimitetaan oman alueen määritetylle yhteyshenkilölle tai henkilölle, jonka kautta on saanut alun perin kannatuskortin pohjan sekä keräysohjeet. Nämä henkilöt huolehtivat kannattajakorttien toimittamisesta eteenpäin oman alueensa vastuuhenkilölle.

Jos henkilöillä ilmenee kysyttävää, heidät voidaan ohjata olemaan yhteydessä: Heikki Ollilaan, Pirkko-Liisa Ollilaan valitsijayhdistyksestä ja kampanjan puolelta Sanna Kaliseen tai Pete Pokkiseen. (heikki.a.ollila@hotmail.com / pikollila@gmail.com / sanna.kalinen@niinisto.fi / pete.pokkinen@niinisto.fi)

Mitä muuta voi tehdä ollakseen mukana?

Vaaleja ei ole vielä käyty, vaalipäivään on pitkä matka. Kannattajakorttien kerääminen on tässä vaiheessa tärkeää, mutta voit osallistua Saulin kansanliikkeeseen myös nettisivujen ja sosiaalisen median kautta.

Sauli Niinistö 2018 -kansanliikkeeseen voi ilmoittautua monella eri tavalla.

Alkavan kesän aikana Saulin kannattajat ovat myös monissa tapahtumissa mukana keräämässä kannattajakortteja. Varsinaisen kampanjan kenttätyö alkaa syksyllä 2017. Tervetuloa mukaan!